Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Tiskopisem sdělují zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“) důvody ukončení pobytu klienta, s jehož souhlasem (nebo se souhlasem opatrovníka) byla výplata jeho důchodu zasílána na účet ZSS vždy k 15. dni v měsíci dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Tiskopis není určen k oznámení úmrtí klienta, k tomuto účelu slouží Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb.

Hlášení je třeba zaslat ČSSZ do dvou dnů po dni ukončení pobytu klienta v ZSS. Ukončení přechodného pobytu v ZSS se ČSSZ neoznamuje.

Tiskopis lze podat písemně nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3, příp. e-mailem v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu: posta@cssz.cz.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se