Pro pojištěnce

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Čestné prohlášení jiné než blízké pečující osoby o vedení společné domácnosti s osobou závislou/bezmocnou, o níž je/bylo pečováno

Čestné prohlášení o dobách zaměstnání

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku po 30. 6. 2007

Čestné prohlášení pozůstalé/jiné osoby o vedení společné domácnosti jiné než blízké pečující osoby s osobou závislou/bezmocnou, o níž bylo pečováno

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči

Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Profesní dotazník

Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb.

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění