Potvrzení o žití – bulharsky

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o žití – bulharsky

Tiskopisem potvrzuje klient žijící trvale v zahraničí, že podmínky nároku na výplatu jeho důchodu (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) trvají. Vlastnoruční podpis příjemce důchodu nebo jeho opatrovníka musí být úředně ověřen (blíže viz vysvětlivky uvedené ve formuláři).

O úřední ověření podpisu je možné požádat i na kterékoliv OSSZ, kde je prováděno bezplatně. Potvrzený tiskopis lze v současné době podat pouze v listinné podobě.

Podmínky pro výplatu důchodu osobám s trvalým bydlištěm mimo území České republiky jsou uvedeny na webu ČSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se