Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP, Švýcarsko

Box - Tiskopis

Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP, Švýcarsko

Tímto tiskopisem žádají klienti trvale žijící v ČR o zařízení výplaty svého důchodu, který přiznal jiný stát než je ČR, na účet vedený u banky v ČR. Tiskopis lze podat písemně nebo prostřednictvím datové schránky ústředí ČSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se