Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti vdovy o uvolnění důchodu podle ustanovení § 82a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle ustanovení § 82a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. 1. 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy také neměly ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů.

Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet, je, že k 1. 7. 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před 1. 1. 1996, na vdovský důchod stále nárok.