Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet jeho manžela (manželky) v České republice (dle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.), který s tímto způsobem výplaty musí vyjádřit souhlas.

Údaje o čísle účtu majitele a údaje o disponující osobě musí být ověřeny a potvrzeny bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem. Bez tohoto potvrzení nelze žádosti vyhovět.
Příjemci vypláceného důchodu mohou potvrzenou a vlastnoručními podpisy žadatele i majitele účtu opatřenou žádost doručit kterékoliv OSSZ nebo ji doručit prostřednictvím své datové schránky fyzické osoby. Žadatelé o důchod ji připojují k žádosti o přiznání svého důchodu.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se