Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice

Box - Tiskopis

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet jeho manžela (manželky) v České republice (dle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.), který s tímto způsobem výplaty musí vyjádřit souhlas.

Údaje o čísle účtu majitele a údaje o disponující osobě musí být ověřeny a potvrzeny bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem. Takto potvrzený tiskopis opatřený vlastnoručními podpisy žadatele i majitele účtu lze podat výhradně písemně, nikoliv v elektronické podobě.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se