Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Box - Tiskopis

Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Tiskopisem žádají klienti, kteří trvale žijí mimo území ČR, o zařízení výplaty svého důchodu na účet v zahraničí nebo na účet v ČR. Podle ustanovení § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. je podmínkou výplaty důchodu do ciziny předchozí zaslání potvrzení o žití oprávněného. To platí obdobně, vyplácí-li se důchod tohoto klienta na účet v ČR.

Tiskopis lze podat písemně nebo prostřednictvím datové schránky ústředí ČSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se