Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Služba zobrazí výpis zaplacených plateb na nemocenské pojištění OSVČ a měsíční základy z těchto plateb pro vybrané časové období.

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné.

Pojistné na NP OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou 2,7%. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (v roce 2024 činí minimální měsíční základ 8 000 Kč).

Měsíční základ nemůže být vyšší než měsíční průměr z určeného vyměřovacího základu na posledním podaném přehledu o příjmech a výdajích. K přehledu staršímu třech let se nepřihlíží. Pokud byla v kalendářním roce zahájena činnost a trvala méně než čtyři měsíce, je maximálním měsíčním základem ½ průměrné mzdy. Více na www.cssz.cz.

Splatnost pojistného na NP je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k NP je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Za den platby se považuje den připsání platby na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Další informace o účasti OSVČ na nemocenském pojištění a dávkách nemocenského pojištění OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesrovnalostí v údajích o platbách pojistného na nemocenské pojištění se obraťte na příslušnou OSSZ. Kontakty získáte na webových stránkách ČSSZ.