Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Služba poskytuje údaje o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) zaměstnanců.

Služba poskytuje informace nejdéle 3 roky zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání.

  1. Služba prezentuje následující údaje o DPN zaměstnance:
    • číslo rozhodnutí, DPN od, trvání DPN k, DPN do;
    • možné je zobrazit i detailní informace v PDF formátu (údaje o ošetřujícím lékaři, případné podezření na pracovní úraz, úraz zaviněný jinou osobou, požití alkoholu nebo zneužití omamných a psychotropních látek, údaj o místě pobytu a povolených vycházkách v období prvních 14 dnů trvání DPN).
  2. Trvá-li DPN po skončení zaměstnání, je namísto data ukončení DPN zobrazena informace o datu skončení zaměstnání.
  3. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
  4. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, případně dočasná pracovní neschopnost končí ze zákona (§ 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
  5. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny.
  6. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.