Změna údajů zařízení sociálních služeb provádějícího výplatu důchodů svým klientům dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Změna údajů zařízení sociálních služeb provádějícího výplatu důchodů svým klientům dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Tiskopisem ohlašuje zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS"), které již provádí výplatu důchodu svým klientům k 15. dni v měsíci, změnu svých údajů evidovaných v ČSSZ.

Tiskopis obsahuje platné identifikační údaje poskytovatele služeb a ZSS, včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí i nadále Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem ZSS a opatřen razítkem příslušného ZSS. Tiskopis se zasílá ČSSZ v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. E-mailem lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabyly účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se