Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Tiskopis je určen pro zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“), která dosud neprováděla výplatu důchodu klientům k 15. dni v měsíci a požadují zavedení tohoto typu výplaty nově. Podmínkou je, že jde o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech typech zařízení: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

Podklad pro provádění výplaty obsahuje základní identifikační údaje poskytovatele služeb a ZSS, včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem ZSS a opatřen razítkem příslušného ZSS. Tiskopis se zasílá ČSSZ v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví nebo do datové schránky 49kaiq3. E-mailem lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Po obdržení tiskopisu ČSSZ potvrdí jeho přijetí a písemně sdělí ZSS jeho nový znak (tj. pětimístný číselný údaj), který mu byl pro provádění výplaty důchodů klientů na účet ZSS přidělen.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabyly účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se