Prohlášení opatrovníka (souhlas s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Prohlášení opatrovníka (souhlas s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Tiskopis je určen opatrovníkům (fyzickým i právnickým osobám) a slouží k udělení jejich souhlasu s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“). K tiskopisu je nutné přiložit rozsudek soudu o omezení svéprávnosti opatrovance.

Prohlášení opatrovníka obsahuje jeho základní identifikační údaje, dále identifikační údaje opatrovance a poskytovatele služeb. Opatrovník svým podpisem (v případě právnické osoby i razítkem) potvrzuje své prohlášení, že byl informován o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění na účet ZSS a souhlasí s tím, aby byla výplata důchodu jeho opatrovance prováděna tímto způsobem.

Tiskopis se zasílá ČSSZ v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem opatrovníka.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabyly účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se