Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě