Pro zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance