Pro poživatele důchodu

Pro poživatele důchodu

Box - Pro poživatele důchodu

89 112 5

Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení

Profesní dotazník

Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb.

89 111 10

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice

89 109 14

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu

Žádost o změnu výše invalidního důchodu

89 110 14

Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet

Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti

Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.