Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Box - Služba

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Služba poskytuje informace o stavu pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli – právnické osobě. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení zahrnuje dluh na pojistném, penále a na pokutě.

Upozornění: Pokud jste zaměstnavatel, který využil možnosti odkladu platby pojistného za měsíce květen až červenec 2020 dle zákona č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, je zobrazen aktuální stav pohledávek na pojistném a penále, včetně penále, které bude sníženo po splnění zákonem stanovených podmínek. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.

Služba neobsahuje pohledávky na exekučních nákladech.

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení se řídí zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.).

Služba poskytuje informace o stavu evidovaných pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, včetně dopočtu penále, k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.

Stav celkových evidovaných pohledávek je vždy rozdělen na pohledávky na pojistném, penále a na pokutě. Dále pak na pohledávky ve splátkovém režimu a pohledávky, které jsou předmětem vymáhání.

Bližší informace o pojistném na sociální zabezpečení naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Pro informace o možnosti úhrady dlužných částek se obraťte na místně příslušnou OSSZ.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Místo aktuálního stavu pohledávek k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce se zobrazil starší stav pohledávek?

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.

Pokud se ani přesto nezobrazí aktuální stav pohledávek, jsou nevyřešeny problémy na kontě plátce pojistného. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.