Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Služba slouží zaměstnavatelům k ověření, zda ČSSZ již neeviduje oznámení záměru uplatňovat slevu za jednotlivého zaměstnance od jiného zaměstnavatele.

Upozorňujeme, že z technologických důvodů jsou zpracovaná oznámení do evidence zapisována hromadně jednou denně vždy v nočních hodinách. Oznámení může být ve službě zobrazeno až druhý den po jeho zpracování.

Zaměstnavatel je povinen před uplatněním slevy na pojistném oznámit záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance. Nárok na slevu má pouze jeden zaměstnavatel zaměstnance (ten, který záměr oznámil jako první) podle § 23f odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.

  1. Služba prezentuje následující informace o evidovaném záměru uplatňovat slevu za zaměstnance:
    • údaje o zaměstnanci (RČ/EČP, jméno, příjmení)
    • zda je aktuálně evidován záměr uplatňovat slevu u přihlášeného či jiného zaměstnavatele
    • datum skončení uplatňování slevy (pokud není aktuálně evidován žádný záměr)
  2. Dotazovat se je možné pouze na své zaměstnance (u kterých ČSSZ eviduje otevřený pojistný vztah s druhem činnosti 1 až 9 nebo L - domácký zaměstnanec).
  3. Služba zobrazí informaci, zda je u osoby aktuálně evidován záměr uplatňovat slevu. Pokud záměr evidován není, prezentuje služba informace o skončení posledního uplatňování slevy na pojistném. Případně služba zobrazí informaci, že záměr doposud uplatněn nebyl.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.