Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Služba umožňuje zaměstnavateli požádat o zasílání notifikací – sdělování údajů o dočasných pracovních neschopnostech jeho zaměstnanců a určit způsob jejich zasílání do datové schránky nebo na e-mail.

Stejnou službou může zaměstnavatel požádat i o zrušení zasílání notifikací.

  1. Při zasílání notifikací do datové schránky obdrží zaměstnavatel datovou zprávu "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnOznam" o vydání Rozhodnutí o DPN (hlášení o vzniku) jeho zaměstnance, a to ihned po doručení e-Podání od ošetřujícího lékaře ještě před jeho zpracováním na OSSZ. Tato zpráva má pouze informativní charakter.
  2. Po zpracování prvního dílu Rozhodnutí o DPN (hlášení o vzniku) na OSSZ obdrží zaměstnavatel zprávu s ověřenou informací o dočasné pracovní neschopnosti "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnInfo".
  3. Další zprávy obdrží zaměstnavatel vždy po zpracování relevantních změn dočasné pracovní neschopnosti, a to po zpracování e-Podání Potvrzení o trvání DPN, kdy je zasílána zpráva "ČSSZ eNeschopenka-TrvaniDpnInfo", nebo po zpracování Rozhodnutí o DPN (hlášení o ukončení), kdy je zasílána zpráva "ČSSZ eNeschopenka-UkonceniDpnInfo".
  4. Zprávy typu "Info" budou doručovány i po zpracování neschopenek, které byly lékařem doručeny náhradní papírovou cestou.
  5. Datové zprávy obsahují přílohy jak ve formátu PDF pro manuální zpracování, tak ve formátu XML pro automatizované zpracování a jsou zasílány z datové schránky místně příslušné OSSZ.
  6. Při zasílání notifikací na e-mailovou adresu obdrží zaměstnavatel pouze sdělení, že došlo k nějaké změně v dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Informace jsou pak k nahlédnutí / ke stažení prostřednictvím služeb pro zaměstnavatele na tomto ePortálu ČSSZ. E-mailové notifikace jsou zasílány vždy až po zpracování na OSSZ.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.