Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Vyplnit

89 127 10

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

89 115 2

Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Vyplnit

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)

Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance