Pro pojištěnce

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)