Pro OSVČ

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení