Pro pojištěnce

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Informace o dočasné pracovní neschopnosti

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění