Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Plná moc zaměstnavatele nebo OSVČ k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)

Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ