Pro OSVČ

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Plná moc zaměstnavatele nebo OSVČ k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)