Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Přehled o výši pojistného od března 2021

Vyplnit