Evidenční list důchodového pojištění pro období 1996 - 2003

Tiskopis slouží především k předložení údajů o době důchodového pojištění, dobách vyloučených a vyměřovacím základu za období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2003.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je povinností zaměstnavatelů (dle § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2003).

V období od roku 1996 do roku 2003 byl zaměstnavatel povinen založit ELDP při vzniku účasti občana na důchodovém pojištění a vést jej pro každého občana po celou dobu, po kterou pojištění trvalo a poté ELDP odeslat prostřednictvím místně příslušné správy sociálního zabezpečení do evidence ČSSZ.

Zaměstnavatel byl povinen ELDP předložit ČSSZ ve stanovených lhůtách, zpravidla do osmi dnů po konečném vyúčtování výdělků při výstupu občana ze zaměstnání.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Formulář umožňuje vytisknout ELDP do originálního tiskopisu. Zaměstnavatel ELDP předkládá ČSSZ ke zpracování prostřednictvím místně příslušné OSSZ.

Podávajícím jsou k dispozici: