Evidenční list důchodového zabezpečení pro období do 31. 12. 1995

Box - Tiskopis

Evidenční list důchodového zabezpečení pro období do 31. 12. 1995

Tiskopis ELDZ slouží především k předložení údajů o době důchodového zabezpečení, dobách vyloučených a hrubém výdělku v období do 31. 12. 1995.

Zaměstnavatel byl povinen založit ELDZ ihned po vstupu zaměstnance do zaměstnání a vést ho po celou dobu trvání zaměstnání až do jeho skončení a poté ELDZ odeslat prostřednictvím místně příslušné správy sociálního zabezpečení do evidence ČSSZ.

Formulář umožňuje vytisknout ELDZ do originálního tiskopisu. Zaměstnavatel ELDZ předkládá ČSSZ ke zpracování prostřednictvím místně příslušné OSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se