Evidenční list důchodového pojištění pro období 1996 - 2003

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Evidenční list důchodového pojištění pro období 1996 - 2003

Tiskopis slouží především k předložení údajů o době důchodového pojištění, dobách vyloučených a vyměřovacím základu za období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2003.

V období od roku 1996 do roku 2003 byl zaměstnavatel povinen založit ELDP při vzniku účasti občana na důchodovém pojištění a vést jej pro každého občana po celou dobu, po kterou pojištění trvalo a poté ELDP odeslat prostřednictvím místně příslušné správy sociálního zabezpečení do evidence ČSSZ.

Formulář umožňuje vytisknout ELDP do originálního tiskopisu. Zaměstnavatel ELDP předkládá ČSSZ ke zpracování prostřednictvím místně příslušné OSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se