Evidenční list důchodového pojištění pro období 2009 - 2011

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Evidenční list důchodového pojištění pro období 2009 - 2011

Tiskopis slouží k plnění povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011. Vykazuje se na něm především doba důchodového pojištění zaměstnance, vyloučené doby a vyměřovací základ za daný kalendářní rok.

Zaměstnavatel je povinen vést ELDP pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění za daný kalendářní rok, případně za jeho část, byla-li výdělečná činnost zakládající účast na důchodovém pojištění v průběhu roku zahájena nebo ukončena. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list.

Formulář umožňuje učinit podání elektronicky a tisk stejnopisu ELDP. V případě podání ELDP v papírové podobě prostřednictvím místně příslušné OSSZ, lze využít tisku do originálního tiskopisu.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se