Pro lékaře

Pro lékaře

Box - Pro lékaře

Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o používání / zrušení používání kvalifikovaných elektronických podpisů jeho lékaři

Pověření / zrušení pověření lékaře k elektronické komunikaci za poskytovatele zdravotních služeb prostřednictvím aplikace eNeschopenka (ePortál ČSSZ)