Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

Tiskopisem žádá zaměstnanec o dávku v případech, kdy v průběhu ošetřování (péče) dojde k vystřídání osob pečujících o dítě (jiného člena rodiny). K tiskopisu je nutné doložit „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“. Jestliže je potřeba ošetřování ukončena, pak zaměstnanec doloží originál či kopii II. dílu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“. Zaměstnanec vše zasílá svému zaměstnavateli.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 99 kB)

Poučení

Tuto žádost vyplňuje žadatel o dávku v případech, kdy dojde v průběhu ošetřování (péče) k vystřídání osob pečujících o dítě (jiného člena domácnosti).

K žádosti o ošetřovné je nutné přiložit potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče). Pokud byla potřeba ošetřování ukončena, přiloží se originál nebo fotokopie II. dílu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (tj. rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování člena domácnosti). Potvrzení o trvání potřeby ošetřování vystaví ošetřující lékař, který rozhodnutí o potřebě ošetřování vydal.

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Upozornění

Ošetřovné se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Uveďte též specifický symbol, je-li k Vašemu číslu přidělen. Na žádost pojištěnce se ošetřovné vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady za doručení příjemce dávky. Na základě žádosti pojištěnce se ošetřovné vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód).