Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku - ošetřující osoba. Tiskopis žádosti o dlouhodobé ošetřovné je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné (dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.). Ošetřující osoba, která je zaměstnancem, jej předkládá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel jej předá příslušné OSSZ. Ošetřující osoba, která je dobrovolně nemocensky pojištěna (OSVČ či zahraniční zaměstnanec), žádost předkládá přímo příslušné OSSZ.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 65 kB)