Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

Tiskopisem žádá pojištěnec o otcovskou v případě, kdy začíná pečovat o dítě do 6 týdnů jeho věku nebo přebírá dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (může se jednat i o ženu), pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Tiskopis předkládá svému zaměstnavateli, který jej předá příslušné OSSZ. Pokud je žadatel OSVČ, pak tiskopis předává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platné pro minulá období