Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Tiskopis výhradně vystavuje ošetřující lékař (gynekolog). Tiskopis žádosti o peněžitou pomoc v mateřství předkládá zaměstnankyně (dle § 109 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.) svému zaměstnavateli, který ji předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné žádost předkládají přímo příslušné OSSZ.

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.