Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Zaměstnavatel je povinen (dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.) tiskopis vyplnit a potvrdit každý měsíc, po který trvá převedení zaměstnankyně na jinou práci z důvodu těhotenství a mateřství. Tiskopis slouží pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství (dle § 42 zákona č. 187/2006 Sb.).

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 41 kB)

Poučení

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství předkládá zaměstnavatel příslušné OSSZ za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvalo alespoň po jeho část převedení zaměstnankyně, která uplatnila nárok na tuto dávku nemocenského pojištění, na jinou práci podle ustanovení § 42 zákona č. 187/2006 Sb. Toto potvrzení se podává nejpozději v následující pracovní den po dni, který je určen pro výplatu mezd a platů.

Vysvětlivky

Ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. určuje kalendářní dny, za které se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nevyplácí. Jsou to dny, ve kterých zaměstnankyně byla dočasně práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa, ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala nebo ošetřovala jiného člena domácnosti, měla pracovní volno bez náhrady příjmu, měla neomluvenou nepřítomnost v práci a to i po část kalendářního dne, byla účastnicí stávky, byla na mateřské nebo rodičovské dovolené.