Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař pro účely uplatnění nároku na výplatu dlouhodobého ošetřovného (dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.) nejméně jednou měsíčně. Ošetřující osoba vyplní v příslušné části tiskopisu požadované údaje týkající se období, ve kterém poskytovala dlouhodobou péči. Ošetřující osoba, která je zaměstnancem, vyplněný tiskopis předkládá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel do tiskopisu doplní další požadované údaje a kompletně vyplněný jej předá příslušné OSSZ. Ošetřující osoba, která je dobrovolně nemocensky pojištěna (OSVČ či zahraniční zaměstnanec), vyplněný tiskopis předkládá přímo příslušné OSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 188 kB)