Pro poživatele důchodu

Pro poživatele důchodu

Box - Pro poživatele důchodu

Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)