Přihláška do registru zaměstnavatelů

Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby, je (dle § 93 zákona č. 187/2006 Sb.) povinen přihlásit se do registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu. Na tomto tiskopisu uvádí též všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny své účty a všechny své mzdové účtárny. U účtáren uvede jejich adresy a jména osob, které jsou za ně oprávněny jednat jménem zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je rovněž povinen přihlásit na předepsaném tiskopisu do registru zaměstnavatelů každou svou mzdovou účtárnu. Na tiskopise je povinen uvést též okruh zaměstnanců, tj. zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 383 kB)

Podávajícím je k dispozici: