Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti na období před 1. 1. 2016

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti je předepsaný tiskopis, kterým osoba samostatně výdělečně činná oznamuje příslušné OSSZ den, ve kterém zahájila samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupráci při výkonu samostatné výdělečné činnosti (dle § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.). Současně osoby samostatně výdělečně činné poskytují údaje potřebné pro provádění jejich důchodového, případně nemocenského pojištění, např. osobní identifikační údaje, důvod vedlejší samostatné výdělečné činnosti, způsob úhrady pojistného či kontaktní údaje aj.

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Verze tiskopisu platné pro minulá období