Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění může podat kdykoliv odhlášku z tohoto pojištění.

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění (podle § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění v případě, že přestaly být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů. Pokud tento občan nepodá v dané lhůtě odhlášku z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu účastnou důchodového pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto ustanovení.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 29 kB)