Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Tímto tiskopisem oznamují zařízení sociálních služeb (ZSS) pouze úmrtí klienta. Ukončení pobytu klienta z důvodu úmrtí musí být ČSSZ oznámeno vždy, a to bez ohledu na způsob výplaty jeho důchodu.

K oznámení jiných důvodů ukončení pobytu klienta v ZSS slouží tiskopis Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb.

Hlášení je třeba zaslat ČSSZ do dvou dnů po dni úmrtí klienta v zařízení sociálních služeb.

Tiskopis lze podat písemně nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3, příp. emailem v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 36 kB)