Evidenční list důchodového zabezpečení pro období do 31. 12. 1995

Tiskopis ELDZ slouží především k předložení údajů o době důchodového zabezpečení, dobách vyloučených a hrubém výdělku v období do 31. 12. 1995.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového zabezpečení (dále jen ELDZ) bylo povinností zaměstnavatelů dle ustanovení § 149 až 156 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení, ve znění platném do 31. 12. 1991, a následně dle ustanovení § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 1995. Tiskopis je možné využít i pro účely plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s vedením ELDZ i pro období předcházející účinnosti vyhlášky č. 149/1988 Sb., tj. před 1. 1. 1989.

Zaměstnavatel byl povinen založit ELDZ ihned po vstupu zaměstnance do zaměstnání a vést ho po celou dobu trvání zaměstnání až do jeho skončení a poté ELDZ odeslat prostřednictvím místně příslušné správy sociálního zabezpečení do evidence ČSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Verze tiskopisu platná pro aktuální období.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Formulář umožňuje vytisknout ELDZ do originálního tiskopisu. Zaměstnavatel ELDZ předkládá ČSSZ ke zpracování prostřednictvím místně příslušné OSSZ.