Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí

Pomocí tohoto tiskopisu uplatní pojištěnka nárok na peněžitou pomoc v mateřství z českého nemocenského pojištění v době pobytu v zahraničí, pokud nemůže nárok uplatnit předložením tiskopisu vystaveného českým ošetřujícím lékařem. Dále předloží lékařskou zprávu (potvrzení) o pravděpodobném dni porodu a rodný list dítěte (po narození dítěte). Žádost o peněžitou pomoc v mateřství pojištěnka, která bydlí či pobývá v zahraničí, uplatňuje přímo u zaměstnavatele. OSVČ u příslušné OSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se