Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné - platné pro období 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné - platné pro období 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Tiskopis je určen pro použití za měsíce listopad 2021 a následující, a to až do skončení poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Tiskopis se zasílá vždy za předchozí měsíc.

Tiskopis vyplňuje zaměstnavatel, kdy tiskopis lze využít jako alternativu k ručnímu vyplnění příslušné části „Záznamy zaměstnavatele“ tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné).

K vyplněnému tiskopisu je třeba připojit jako přílohu zaměstnancem vyplněný tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“ (část A. až E.) v elektronické podobě (v příslušném formátu – .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg a .txt). Vyplněný tiskopis s přílohami lze odeslat elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky.

Tiskopis dále zaměstnavatel zasílá k tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, kterým byla dítěti (jiné osobě) nařízena karanténa, kdy obsahuje nutné údaje pro výplatu dávky krizového ošetřovného.

Pokud potřeba péče o dítě / jinou osobu / byla ukončena, zaměstnavatel v tiskopise vyplní i údaje týkající se data opětovného zahájení výkonu zaměstnání a výkonu zaměstnání v poslední den trvání potřeby péče o dítě, pokud daný zaměstnanec v poslední den jejího trvání o dítě pečoval.

Nárok na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii zaniká také skončením zaměstnání.

Má-li zaměstnanec sjednánu kratší pracovní dobu než stanovenou týdenní pracovní dobu, snižuje se minimální výše ošetřovného v poměru, který odpovídá zkrácené pracovní době. Pro účely stanovení minimální výše ošetřovného je zaměstnavatel povinen uvést na tiskopis potřebné údaje.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se