Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

Tiskopisem žádá zaměstnanec o dávku v případech, kdy v průběhu ošetřování (péče) dojde k vystřídání osob pečujících o dítě (jiného člena rodiny). K tiskopisu je nutné doložit „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“, které vystaví ošetřující lékař, jenž rozhodl o potřebě ošetřování. Jestliže je potřeba ošetřování ukončena, pak zaměstnanec doloží originál II. dílu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“. Zaměstnanec vše zasílá svému zaměstnavateli.

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Upozornění
​​​​​​​Ošetřovné se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Uveďte též specifický symbol, je-li k Vašemu číslu přidělen. Na žádost pojištěnce se ošetřovné vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady za doručení příjemce dávky. Na základě žádosti pojištěnce se ošetřovné vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se