Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – ošetřující osoba. Tiskopis žádosti o dlouhodobé ošetřovné je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné.

Ošetřující osoba, která je zaměstnancem, jej předkládá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel jej předá příslušné OSSZ.

Ošetřující osoba, která je dobrovolně nemocensky pojištěna (OSVČ či zahraniční zaměstnanec), žádost předkládá přímo příslušné OSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se