Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení – platné pro období 11. 3. – 30. 6. 2020

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení – platné pro období 11. 3. – 30. 6. 2020

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v období březen až červen 2020. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete zde).

Pečující osoba v tiskopise vykazuje dny, ve kterých v rámci uplynulého měsíce, pečovala o dítě a dále uvádí, zda o dítě pečovala samostatně anebo se při péči střídala s druhou pečující osobou. V případě střídání se při péči vyplní pečující osoba údaje o druhé pečující osobě a uvede též dny, ve kterých pečovala o dítě druhá pečující osoba.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se