Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - platné pro období 11. 3. - 30. 6. 2020

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - platné pro období 11. 3. - 30. 6. 2020

Tiskopis vyplňuje zaměstnavatel, kdy tiskopis lze využít jako alternativu k ručnímu vyplnění příslušné části „Záznamy zaměstnavatele“ tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. K vyplněnému tiskopisu je třeba připojit jako přílohu zaměstnancem vyplněný tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (část A. a B.) v elektronické podobě (v příslušném formátu – .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsxs, .pdf, .jpg a .txt). Vyplněný tiskopis s přílohami lze odeslat elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky anebo lze vyplněný tiskopis vytisknout a spolu s přílohami odeslat poštou příslušné OSSZ.

Pokud potřeba péče o dítě byla ukončena, zaměstnavatel v tiskopise vyplní i údaje týkající se data opětovného zahájení výkonu zaměstnání a výkonu zaměstnání v poslední den trvání potřeby péče o dítě, pokud daný zaměstnanec v poslední den jejího trvání o dítě pečoval.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se