Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař pro účely uplatnění nároku na výplatu dlouhodobého ošetřovného nejméně jednou měsíčně.

Ošetřující osoba vyplní v příslušné části tiskopisu požadované údaje týkající se období, ve kterém poskytovala dlouhodobou péči. Ošetřující osoba, která je zaměstnancem, vyplněný tiskopis předkládá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel do tiskopisu doplní další požadované údaje a kompletně vyplněný jej předá příslušné OSSZ.

Ošetřující osoba, která je dobrovolně nemocensky pojištěna (OSVČ či zahraniční zaměstnanec), vyplněný tiskopis předkládá přímo příslušné OSSZ.