Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Služba umožňuje zaměstnavateli požádat o zasílání notifikací – sdělování údajů o dočasných pracovních neschopnostech jeho zaměstnanců a určit způsob jejich zasílání do datové schránky nebo na e-mail. Stejnou službou může zaměstnavatel požádat i o zrušení těchto notifikací.
  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyplňte žádost.
  4. Odešlete žádost.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyplňte žádost.
  3. Odešlete žádost.

Při zasílání notifikací do datové schránky obdrží zaměstnavatel datovou zprávu "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnOznam" o vydání Rozhodnutí o DPN (hlášení o vzniku) jeho zaměstnance, a to ihned po doručení e-podání od lékaře ještě před jeho zpracováním na OSSZ. Tato zpráva má pouze informativní charakter.

Dále zaměstnavatel obdrží po zpracování tohoto prvního dílu Rozhodnutí o DPN zprávu s ověřenou informací o dočasné pracovní neschopnosti "ČSSZ eNeschopenka-VznikDpnInfo". Další zprávy dostane vždy po zpracování relevantních změn pracovní neschopnosti, a to po zpracování e-podání Potvrzení o trvání DPN, kdy bude zaslána zpráva "ČSSZ eNeschopenka-TrvaniDpnInfo", nebo po zpracování Rozhodnutí o DPN (hlášení o ukončení), zaslána bude zpráva "ČSSZ eNeschopenka-UkonceniDpnInfo". Tyto zprávy typu "Info" budou doručovány i po zpracování neschopenek, které byly lékařem doručeny náhradní papírovou cestou.

Datové zprávy budou obsahovat přílohy jak ve formátu pdf pro manuální zpracování, tak ve formátu xml pro automatizované zpracování a budou doručovány z datových schránek místně příslušné OSSZ.

Při zasílání notifikací na e-mailovou adresu obdrží zaměstnavatel pouze sdělení, že došlo k nějaké změně v pracovní neschopnosti zaměstnance a informace jsou k nahlédnutí / ke stažení prostřednictvím služeb pro zaměstnavatele na tomto ePortálu ČSSZ. E-mailové notifikace budou chodit vždy až po zpracování na OSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.