Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Služba umožňuje podání žádosti o vystavení potvrzení o druhu a výši pobíraných dávek důchodového pojištění (včetně příplatků, příspěvků a individuálního připojištění, které jsou vypláceny spolu s důchodem).

Služba neposkytuje informace o případných srážkách z dávek důchodového pojištění, které podá místně příslušná OSSZ.

Pro získání informace o druhu a výši vyplacených dávek můžete využít online službu Informace o výši a druhu pobíraného důchodu.

 1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
 2. Spusťte službu.
 3. Vyplňte žádost včetně způsobu doručení.
 4. Odešlete žádost.
 1. Spusťte službu.
 2. Vyplňte žádost včetně způsobu doručení.
 3. Odešlete žádost.
 1. Před odesláním žádosti si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o druhu a výši pobíraných dávek důchodového pojištění doručeno:

  • doručení na zadanou poštovní adresu;
  • doručení do datové schránky;
  • osobní převzetí.
 2. Druh a výši pobíraného důchodu lze prokázat i jiným způsobem. Jako potvrzení o druhu a výši pobíraného důchodu můžete využít:

  • ústřižek výplatního dokladu, jestliže je důchod vyplácen prostřednictvím důchodové služby České pošty, s. p.;
  • výpis z osobního účtu, je-li důchod vyplácen bezhotovostně na osobní účet u peněžního ústavu.
 3. Potvrzení o druhu a výši pobíraných dávek důchodového pojištění vydává na základě žádosti příslušná OSSZ. Potvrzení bude příslušnou OSSZ zasláno nebo připraveno k vyzvednutí do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

 4. Informace o výplatách dávek důchodového pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Která OSSZ bude moji žádost vyřizovat?

Přiřazení žádosti provádí automatizovaně systém na základě PSČ evidovaného u výplatní adresy, která je uvedena jako kontakt pro oblast důchodového pojištění. Žádost proto vyřizuje OSSZ příslušná podle PSČ.